Hizmetlerimiz
Metroplan Müşavirlik, uluslararası proje ve mühendislik hizmetlerini, uzman mimar ve mühendis kadrosuyla planlı ve kapsamlı yaklaşımı, ucuz ve ülke koşulları açısından gerçekçi bütçeler oluşturma ve yüksek iş kalitesini göz önünde tutarak 25 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
Metroplan Müşavirlik, karayolları, köprüler, raylı sistemler, su ve liman yapıları, isale hatları, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri, içme suyu şebekeleri, arıtma tesisleri, konutlar, ticaret merkezleri, sağlık tesisleri, eğitim tesisleri, endüstriyel projeler, barajlar ile ilgili konularda hizmet vermektedir. 
 
• Hâlihazır harita alımı, imar planlarının hazırlanması, 
 
• Trafik etüt ve master planı yapılması
 
• Teknik Danışmanlık
 
• Mimarlık - Mühendislik Hizmetleri
 
• İhale Dosyası Hazırlanması (Metraj, Teknik ve İdari Şartnameler,)
 
• Uygulama Danışmanlığı / Kontrollüğü
 
• Yapım Danışmanlığı / Kontrollüğü
 
konularında yeni bir anlayışla hizmet vermekteyiz.